Tidsskjema er sett opp mellom kl. 11.00 og 16.00.

I tillegg til årsmøtesaker blir det fagtema som tar for seg konsekvensane av Brexit for norsk fiskerinæring. Blant innleiarane har vi fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H), og sjømarådet sin utsending til Storbritannia, Hans Frode Kielland Asmyhr.

Møtet vil bruke videokonferansetenesta Zoom som plattform for møtet. Påmeldte vil få tilsendt ei lenke til møtet før møtestart. Om du har Mac eller PC klikkar du på lenka og følger instruksjonen. Om du ønskar å følge møtet via mobil eller nettbrett er det tilrådd å laste ned Zoom Appen før møtet tar til.

Elektronisk påmelding innen 1. desember 2020. 

Klikk her for påmelding