DAGSORDEN – ÅRSMØTE I FISKEBÅT SØR 6. DESEMBER 2022

 

Kl. 10:00 – 10:45 Velkommen - styreleder Stig Østervold i Fiskebåt Sør

 

Sak 1 Godkjenning av møteinnkallelsen

 

Sak 2 Konstituering

a. Valg av møteleder(e)

b. Navneopprop, registering av stemmeberettigede

c. Forretningsorden

d. Valg av referenter og signering av protokoll

e. Valg av redaksjonsnemd

 

Kl. 10:45 – 11:15 Messebesøk/kaffepause

 

Kl. 11:15 – 12:00 Sak 3 Forskning på lodde

Innledere: Georg Skaret, Havforskningsinstituttet

Kim Josefin Niklasdotter Scherrer, UiB

 

Kl. 12:00-13:00 Lunsj

 

Kl .13:00– 13:30 Sak 4 Regjeringens fiskeripolitikk – kvotemelding 2.0

Innleder: Vidar Ulriksen, statssekretær NFD

 

Kl. 13:30 – 14:30 Sak 5 Havvind – hva skjer, hva gjøres?

Innledere: Anette Ødegård, NVE

Bård Aarbakke, Fiskeridirektoratet

Lise Doksæter, Havforskningsinstituttet

Hanna Bauge, Fiskebåt

 

Kl. 14:30 – 15:00 Messebesøk/kaffe

For medlemmer i Fiskebåt Sør:

 

Kl 15:00 – 16:30 Sak 6 Årsrapport 2022

Sak 7 Regnskap og revisjonsrapport for 2022

Sak 8 Fastsettelse av kontingent og godtgjørelser for 2023

Sak 9 Organisasjonssak

Sak 10 Valg

 

Kl. 19:30 Aperitiff – Julebord