Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl. 10.00 - 14.00

Følgene tema er satt opp;

  • Framtidsutsiktene i fiskerinæringen i lys av Kvotemeldingen og Brexit. Det legges opp til flere innledere i den saken. Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen vil her holde et innlegg og vil være tilgjengelig for spørsmål.

 

  • Makrellrådet – Det ble målt en rekordstor makrellbestand, faktisk høyeste noensinne, under økosystemtoktet i sommer, men det hadde tydeligvis liten påvirkning på kvoterådet. Makrellbestanden trekker mer nordøst, om et par tre år er kanskje makrellen ute av islandsk farvann og Island vil da ikke lenger være en kyststat. Her vil blant annet Leif Nøttestad fra Havforskningsinstituttet holde et innlegg.

 

Her kan du lese opptadert dagsorden for møtet

 

Styrets beretning for inneværende år, endelig saksliste og saksdokumenter for møtet blir utsendt i forkant av møtet. Styret i Fiskebåt Sør håper at flest mulig medlemmer setter av fire timer for å delta i årsmøtet. Nærmere informasjon og oppkoblingsdetaljer for møtet blir sendt ut til den enkelte som melder seg på.

Elektronisk påmelding innen 20. november.

Klikk her for påmelding