DAGSORDEN

 

ÅRSMØTET I FISKEBÅT NORD

 

23. OG 24. NOVEMBER 2022

 

 

Onsdag 23. november:

Kl. 09.00                      Sak 1   Åpningstale ved styreleder Marius Ytterstad

                                               Hilsningstaler

                                               

Kl. 09.15                      Sak 2   Konstituering:                       A. Valg av tillitspersoner

                                                           B. Navneopprop

                                                           C. Forretningsorden

                                                           D. Dagsorden for møtet

 

Kl. 09.30                      Sak 3   Sjøpattedyr – markedsutfordringer

  • Tore Haug, Havforskningsinstituttet
  • Rune Frøvik, Lofothval AS

 

Kl. 10.30                      Kaffepause - minimesser

 

Kl. 10.45                      Sak 4   Omsetning av fisk i urolige tider

                                   Charles Aas, Norges Råfisklaget

                                   Roald Oen, Norges Sildesalgslag

 

Kl. 11.45                      Lunsj - minimesser

 

Kl. 12.30                      Sak 5   Rammevilkår for fiskeflåten

  • Kostnadsutviklingen i næringa. Innleder: DNB Markets Eirik Larsen
  • Ringvirkningsanalyse Innleder: Roger Richardsen, Sintef Ocean
  • Stortingsmelding 2.0 Innleder: Statssekretær Vidar Ulriksen
  • Oppsummering Audun Maråk

 

Kl.14.15                      Minimesse og kaffepause

 

Kl.14.45                      Sak 6     Styrets beretning for 2021/2022

                                   Sak 7     Regnskap for 2021 med revisjonsberetning

Sak 8     Fastsettelse av godtgjørelser 

 

Kl. 16.30                      Avslutning første dag

 

Kl. 19.30                      Festmiddag

 

Torsdag 24. november: Kun medlemmer

Kl. 09.00                      Sak   9  Organisasjonssak

Innledere: Jonny Berfjord, Fiskebåt og Jan-Erik Larsen, Kruse-Larsen

 

Kl. 10.30                      Kaffepause

 

Kl. 10.45                      Sak 10  Valg

Kl. 12.00                      Sak 11  Avslutning