ÅRSMØTET I FISKEBÅT NORD BLIR VIDEOKONFERANSE
Dette har styret bestemt etter at smittetallene igjen har økt etter sommerferien i den pågående covid-19-epidemien. Styret velger derfor å arrangere møtet fra kl. 0900 onsdag den 25. november med Zoom som plattform. 

 
Program vil bli sendt ut når dette er klart og det vil da være mulig å melde seg på møtet.