Det er lagt opp til to samlingar med forskjellig tema. Begge går fra lunsj til lunsj, og det er eit sterkt ønske om at også fiskarar deltar.

Den første work shopen startar tysdag 23. oktober og tar for seg tap av fiskereiskapar og fiskerirelatert marint søppel. Den andre fokuserer på søppelsystem og potensiale for handtering resirkulering av øydelagte fiskereiskapar.

Her kan du lese meir om programmet.

Lenke for påmelding til work shop 1.

Lenke for påmelding til work shop 2.

Lenke til Clean Nordic Oceans.