- Når 2018 avsluttes forventer vi at omsetningen passerer 12,5 milliarder kroner, vel en milliard opp fra de to foregående årene, sier adm. direktør i Råfisklaget Svein Ove Haugland, i en pressemelding.

 

Torsk er størst

Torsk er den viktigste arten i omsetningen og står for rundt 60 prosent av samlet verdi. Den høye totalomsetningen i 2018 kommer til tross for en noe fallende torskekvote de fem siste årene.

Adm.dir. i Råfisklaget, Svein Ove Haugland. (Foto: Norges Råfisklag).
 

Haugland forklarer de gode tallene med gode markedsforhold, betydelig konkurranse om råstoffet og dermed gode priser betalt til fisker. 
 

Norske fiskere

Norske fiskere står for vel 80 prosent av omsetningen og knappe 20 prosent kommer fra utenlandske fiskefartøy. Sjøfryste reker til pilling i Norge står for en stor og gledelig økning i kvantum og verdi, fra knappe 300 millioner kroner i 2017 til over 900 millioner kroner i 2018. 

Omsetningsverdien i Råfisklaget skapes av leveransene fra vel 4 500 fiskebåter som leverer villfanget sjømat til ca. 200 fiskeindustribedrifter. Det er med andre ord mange tusen hender som er i aktivitet for å skape disse enorme verdiene.