Ifølge Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet er det mange fartøy som oppfyller vilkåra for å få til eit mest mogleg effektivt tokt. Det er planlagt oppstart på toktet i veke 33/34, og det er berekna å bruke om lag 40 døgn.

Ifølge direktoratet er det snakk om oppreinsking av tapte fiskereiskapar langs norskekysten, langs kontinentalskråninga og delar av Norskehavet og Barentshavet.

Interesserte bes ta kontakt eller lese fullstendig utlysing på Doffin.

 

Les også; Økt bevissthet om søppel i havet