Arbeidet vil pågå døgnkontinuerlig med slept redskap på angitte stasjoner, skriver Fiskeridirektoratet på sin nettside. Oppstarten er planlagt i august, men det er også mulighet for oppstart senere.

Fartøyet har fri bunkers i leieperioden, i tillegg til døgnleie.

Fristen for å melde inn tilbud til Fiskeridirektoratet er den 30. mai 2022, senest klokka 10.00. 

Fiskeridirektoratet gjennonmfører årlige ryddetokt. Under toktet i 2021 ble det tatt opp ca.1000, garn samt betydelige mengder med andre fiskeredskap.