Avgifta blei foreslått av regjeringa i kvotemeldinga og blei der sett til ei årleg avgift på 100 millionar kroner per år. No er høyringsdokumenta sendt ut, der det kjem fram at avgifta er foreslått å gjelde allereie frå 1. juli i år.

I forslaget frå Finansdepartementet går det fram at det er Stortinget gjennom sine årlege budsjettvedtak avgjer storleiken på avgifta. Vidare går det fram at avgifta berre skal omfatte norskregistrerte fartøy.

Fristen for å sende inn innspel til høyringa er 18. mars 2021, og Fiskebåt kjem naturleg nok til å følge opp dette.

 

Her kan du lese meir om den nye avgifta;

Høyringsbrev

Høyringsnotat

Høyringsliste