Dersom disse vilkårene ikke er oppfylt, typisk som følge av at noen fra mannskapet har vært på land i forbindelse med havneanløpet, vil det oppstå karanteneplikt for hele mannskapet. I en e-post skriver Helsedirektoratet at karanteneperioden starter å løpe ved ankomst til Norge, og presiserer at denne tolkningen er klarert med Helse- og omsorgsdepartementet.   

Testplikt og innreiseregistrering etter opphold i utenlandsk havn
 
Når vilkårene for unntak fra karanteneplikt etter § 6 a er oppfylt gjelder det heller ikke krav om testing av mannskapet når de returnerer til Norge. Dette fremgår av § 4d bokstav c). 
 
Derimot er det ikke gitt tilsvarende unntak fra plikten til innreiseregistrering. Mannskap om bord på fartøy som har anløpt havn må derfor fylle ut innreiseregistrering i forkant av at fartøyet returnerer til Norge, selv om ingen har gått på land eller kommet om bord i fartøyet.