Ifølge Andøya Spece er det forbundet med fare å oppholde seg i de varslede fareområdene, som vist på illustrasjonen.

 

Det merkede området på kartet viser fareområdet.

 

Operasjonssenteret kan nås på telefon 76 14 45 82, alternativt +47 905 654 30 eller maritim VHF kanal 16/14.