Brevet gjekk også med kopi til Kystverket som er blant instansane som skal varslast ved mistanke om smitte. I eit svar frå Kystverket går det fram at det først og fremst er kommunelegen som skal varslast. Det er Kystverket som gjer det etter den såkalla IHR (internasjonale smittevernforskrifta). Poenget med denne varslinga er å opprette kontakt mellom fartøy og aktuelt helsepersonell for ytterlegare avklaringar.

I tillegg til varslingsrutinar etterlyser Fiskebåt informasjon blant anna rundt kva ein kan vente seg av redningstenest i slike situasjonar og kva krav det blir stilt for å desinfisere fartøyet.

Les også; 

Kystverket: Fartøy skal rapportere om smittetilfelle

Brevet frå Fiskebåt til Helsedirektoratet; Rutiner ved mistanke og smitteutbrudd om bord på fiskefartøy

Korona-samleside kan du lese alle korona-relaterte nyheitssaker frå Fiskebåt.