Det er næringsfraksjonene til Høyre, Frp, Venstre og KrF som i dag har besluttet at de vil be om en ukes utsettelse med behandlingen stortingsmeldingen Et kvotesystem for økt verdiskaping - En fremtidsrettet fiskerinæring. Det går frem av en felles pressemelding torsdag, skriver Fiskeribladet.

Etter planen skulle kvotemeldingen behandles i Stortinget før påske, men på grunn av koronasituasjonen ble behandlingen utsatt til 28 april, som er samme dag som Riksrevisjonen legger fram sin rapport om kvotesystemet.

- Vi ser at det er fornuftig å utsette Stortingets debatt til etter at revisjonen har lagt frem sin rapport på forvaltningen. Det er ikke hensiktsmessig å ha debatt om kvotemeldingen i salen samtidig som riksrevisjonen presenterer sin rapport. Vi vil derfor foreslå for komiteen at behandlingen utsettes med en uke, sier de fiskeripolitiske talsmennene, Tom-Christer Nilsen (H), Bengt-Rune Strifeldt (Frp), Andre Skjelstad (V) og Steinar Reiten (KrF) i en felles uttalelse.