I undersøkelsen er det sett på hva det koster å legge til kai med tre forskjellige fartøy:

 

Tråler på 3400 BT, 70 meter lang, 15 meter bred og 6,5 meter dypgående

Ringnot 1900 BT, 67 meter lang, 13 meter bred og 7 meter dypgående

Kystfartøy 500 BT, 34 meter lang, 9,5 meter bred og 5 meter dypgående

 

Disse fartøyene er de samme som ble brukt i en tilsvarende undersøkelse i 2017.

Nesten alle havner i undersøkelsen benytter brutto tonn etter 69-konvensjonen (BT) for beregning av det som nå er farledsavgift og kaivederlag. Unntaket er Hadsel som legger til grunn G-faktor for kaivederlag. Der G = (fartøyets lengde + fartøyets bredde)*fartøyets dypgående.

 

Anløpsavgift er blitt til farledsavgift

Ifølge Kystverket er navnet farledsavgift mer treffende på hva avgiften skal dekke. Kommunene velger selv om de vil kreve inn farledsavgift, men avgiften kan kun brukes til å finansiere kostnader kommunen har som følge av oppgaver gitt i eller i medhold av havne- og farvannsloven. Det vil si kostnader til isbryting, fjerning av gjenstander til hinder for sjøtransport, utøvelse av myndighet, farvannsskilt og navigasjonsinnretninger som kommunen eier. Ovennevnte kostnader er uttømmende i forhold til hva som kan dekkes inn av farledsavgift. 

Dette er en innstramming i forhold til innkreving av anløpsavgift, der enkelte havner hadde en noe slepphendt praksis på hva de definerte inn av kostnader under denne avgiften. Tromsø havn er pålagt av Kystverket å sette farledsavgiften til 0 i 2020 på grunn av for mye innkrevd avgift tidligere.

De fleste havnene har mindre justeringer i avgiften fra forrige undersøkelse, mens både Tromsø og Ålesund har satt avgiften til 0. Hammerfest er konsekvent dyrest for farledsavgift i 2020 som for 2017.

 

Tromsø dyrest

Tromsø er desidert dyrest på kaivederlag for alle kategorier i 2020. Tromsø var i 2017 dyrest for trål og kyst, mens Hadsel var dyrest for ringnotsnurperen. Beregningsmåten med G gjør at dypgående fartøy kommer dårlig ut. Bodø havn er billigst på kaivederlag for kyst og ringnot, mens Egersund er billigst for tråler i 2020. Kommunene står fritt til å fastsette størrelsen på kaivederlag.

 

Les også; Store variasjoner i havneavgifter

 

Under finner du oversikt over havnene og fartøygruppene som er med i undersøkelsen;

 

STOR KYST

Kommuner/

havner

Stor kyst (500 BT) 2020

Stor kyst (500 BT) 2017

Farledsavgift

Kaivederlag

SUM

Anløpsavgift

Kaivederlag

SUM

Hammerfest

478

517

995

569

393

962

Tromsø1)

0

1054

1054

443

883

1326

Harstad

230

400

630

204

270

474

Sortland

250

475

725

285

475

760

Hadsel2)

334

489

823

268

456

724

Bodø

250

250

500

203

209

412

Ålesund3)

0

451

451

220

330

550

Nordfjord

150

405

555

150

375

525

Flora

200

320

520

210

270

480

Bergen

250

400

650

250

250

500

Karmsund

96

461

496

96

328

424

Egersund

330

305

635

320

395

715

Høyest

Hammerfest

Tromsø

Tromsø

Hammerfest

Tromsø

Tromsø

Lavest

Ålesund/Tromsø

Bodø

Ålesund

Nordfjord

Bodø

Bodø

 

RINGNOT

Kommuner/

havner

Ringnot (1900 BT) 2020

Ringnot (1900 BT) 2017

Farledsavgift

Kaivederlag

SUM

Anløpsavgift

Kaivederlag

SUM

Hammerfest

1520

1467

2987

1803

1116

2919

Tromsø1)

0

2458

2458

1141

2063

3204

Harstad

475

1520

1995

615

993

1608

Sortland

820

1179

1999

820

1179

1999

Hadsel2)

715

2225

2940

731

2073

2804

Bodø

561

868

1429

561

735

1296

Ålesund3)

0

1339

1339

624

919

1543

Nordfjord

304

1634

1938

171

1505

1676

Flora

475

1216

1691

798

1026

1824

Bergen

250

1235

1458

250

950

1200

Karmsund

285

1339

1624

285

1058

1343

Egersund

1035

910

1945

1035

910

1945

Høyest

Hammerfest

Tromsø

Hammerfest

Hammerfest

Hadsel

Tromsø

Lavest

Ålesund/Tromsø

Bodø

Ålesund

Nordfjord

Bodø

Bergen

 

TRÅLER

Kommuner/

havner

Nyere tråler (3400 BT)  2020

Nyere tråler (3400 BT)  2017

Farledsavgift

Kaivederlag

SUM

Anløpsavgift

Kaivederlag

SUM

Hammerfest

2465

2188

4653

2921

1660

4581

Tromsø1)

0

4112

4112

2049

3458

5507

Harstad

850

2720

3570

855

1768

2623

Sortland

1392

1854

3246

1392

1854

3246

Hadsel2)

1235

1906

3141

1146

1776

2922

Bodø

864

1471

2335

864

1233

2097

Ålesund3)

0

2012

2012

919

1361

2280

Nordfjord

544

2849

3393

306

2630

2936

Flora

850

2176

3026

1428

1836

3264

Bergen

442

2210

2652

442

1700

2142

Karmsund

510

2129

2639

510

1726

2236

Egersund

1550

1420

2970

1550

1420

2970

Høyest

Hammerfest

Tromsø

Hammerfest

Hammerfest

Tromsø

Tromsø

Lavest

Ålesund/Tromsø

Egersund

Ålesund

Nordfjord

Bodø

Bodø

 

  1. Tromsø havn er av Kystverket pålagt å sette farvannsavgiften i 0 p.g.a. tidligere for mye innkrevet anløpsavgift.
  2. Hadsel havn beregner kaivederlag ut fra (lengde + bredde)*dypgående = G.
  3. Ålesundregionens Havnevesen besluttet høsten 2019 å stanse innkreving av farvannsavgift inntil videre.