I Fiskebåt sitt høringssvar om saken til Nærings- og fiskeridepartementet blir det blant annet vist til at mange av kystfartøyene har et sammensatt driftsgrunnlag både i hvitfisk og pelagisk sektor. Mange fartøy er tildelt flere deltakeradganger med ulike hjemmelslengder. 

- Dette fører ti at det oppstår usikkerhet, da det ikke er avklart hvilken rettighet som skal legges til grunn hvis rederiet ønsker å bringe fartøyet faktiske lengde i samsvar med hjemmelslengden til fartøyets driftsgrunnlag, skriver Fiskebåt i høringen.

Fiskebåt mener dette må utredes og avklares i løpet av 2021, slik at rederiene får avklaring på disse spørsmålene i god tid før de er tvunget til å velge fremtidig gruppeinnplassering årsskiftet 2023/24.

 

Her kan du lese hele høringssvaret fra Fiskebåt.