Prosjektet SALIENSEAS, som har som mål å forbedre vær- og klimatjenester i det marine Arktis gjennom et samarbeid mellom Norsk Meteorologisk Institutt, Dansk Meteorologisk Institutt, Wageningen Universitet, Universitetet i Tromsø og Umeå Universitet.

Viktig å kjenne til behovene

For å forbedre vær- og istjenester er det viktig å kjenne behovene til de som har aktiviteter på havet. Det er også grunnleggende å få bedre innsikt i hvordan informasjon og kunnskap om vær og is blir brukt i ulike kontekster. 

Det er derfor laget en spørreundersøkelse som tar utgangspunkt i et kart der man kan tegne inn sine erfaringer. Nå håper forskerne at fiskere og andre som er i områdene ved issonen rundt Svalbard kan delta i undersøkelsen og dermed være med å utvide tjenesten.

Brosjyre

Spørreundersøkelsen er tilgjengelig på norsk, dansk og engelsk og kan fylles ut på egen datamaskin. Det tar mellom 20 og 60 minutter og fullføre undersøkelsen. Deltakelsen er helt frivillig og resultatene vil bli anonymisert. Selve spørreundersøkelsen finner dere her.

Det er også laget en brosjyre med ytterligere informasjon om undersøkelsen som du kan se ved å klikke her.