Det er viktig at rederi med arbeidstakere som er bosatt utenfor Schengen/EØS-området er bevisst på denne endringen. I praksis innebærer endringen at slike tilreisende ikke lenger vil kunne benytte unntaket i § 6 h) som åpner for at karanteneperioden helt eller delvis avvikles på enelugar om bord i fartøyet. 

I stedet må de gjennomføre hele karanteneperioden på karantenehotell. Denne er i utgangspunktet 10 dager, men forkortes dersom personen tester negativt på PCR-test som er tatt tidligst syv døgn etter ankomst, jf. § 4c. 

 
Her kan du se den oppdaterte forskriften.