Fristen for påmelding er satt til mandag 6. september og  fisket kan foregå i perioden 10. september – 31. desember.

Fisket skal gjennomføres i henhold til retningslinjer, herunder krav om prøvetaking, som utarbeides av Havforskningsinstituttet. Det er kun tillatt å fiske torsk med line.

Dersom det blir påmeldt flere enn to fartøy, vil Fiskeridirektoratet foreta utvelgelse ved loddtrekning.