Framleggingen skjer på Pynten, ytterst på Nordnes 30. september klokken 12:00, skriver Havforskningsinistituttet på sin nettside. Framleggingen av kvoterådene blir streamet på hi.no.

HI-forskere vil være til stede og kan svare på spørsmål om forskningen som ligger bak kvoterådene.