Norsk maritim næring har lenge forstått betydningen av grønn konkurransekraft og er derfor godt posisjonert internasjonalt. Nå har IMO vedtatt at utslippene fra shipping skal halveres innen 2050. Det betyr at et stort internasjonalt marked for grønne løsninger snart vil være en realitet.

Hvordan kan norske myndigheter og norsk maritim næring etablere tiltak slik at det grønne skiftet kan skje på en effektiv måte, som også gir Norge økt konkurransekraft, verdiskaping, sysselsetning og eksport? Dette er det interessante og kompliserte spørsmålet topplederdebatten vil adressere.
 

Topplederdebatten blir arrangert av Grønt kystfartsprogram som Fiskebåt er en del av.

Program for dagen kan du lese her.