Fiskeridirektoratet gjennomfører kvart år tokt for å rydde opp i attståande fiskereiskapar. I år gjekk toktet med fartøyet Vendla i perioden 10. august til 30. september. Innafor denne perioda blei det spesifikt leita etter snøkrabbeteiner frå 17. til 28. august. Målet er å redusere marin forsøpling og spøkelsesfiske frå reiskapar som står igjen.

Ifølgje Fiskeridirektorat er det stor variasjon mellom fartøya om kor vidt dei melder frå om tapte reiskapar og ikkje.

 

Her kan du lese heile rapporten frå Fiskeridirektoratet

 

I vår blei det fiska 2 966 tonn snøkrabbe ifølge direktoratet. Det er til no fisket 684 tonn i andre periode. Det gjenstår dermed 830 tonn.

Kvoterådet for 2021 skal komme innan 1. desember.