Volumnedgangen mot samme periode i fjor skyldes i hovedsak redusert eksport av kolmule og manglende loddekvote.

- Det er jevnt over god etterspørsel etter norsk sjømat, og vi ser bedre markedsadgang til enkeltmarkeder. I tillegg har eksportverdien blitt påvirket av valutasituasjonen, hvor en svak norsk krone har gitt høyere priser på eksport av norsk sjømat til euro- og dollarmarkeder.

Summen av dette er et rekordsterkt halvår for norsk sjømateksport, sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd.

 

Her kan du lese hele pressemeldingen fra Sjømatrådet.

 

Under følger et utdrag av de viktigste nyhetene som gjelder villfisk.

 

Mindre eksport av fersk 

Så langt i år er det eksportert 40 200 tonn fersk torsk til en verdi av 1,7 milliard kroner, som er en nedgang i volum på 21 prosent, mens verdien falt med 123 millioner kroner eller sju prosent. Danmark, Polen og Nederland er de største mottakerne av fersk torsk første halvår 2019.

 

Økning for fryst torsk

Norge har eksportert 40 100 tonn fryst torsk til en verdi av 1,7 milliarder kroner i første halvår 2019. Det er en økning i volum på tre prosent, mens verdien økte med 293 millioner kroner eller 21 prosent fra samme periode i fjor. Kina, Storbritannia og Litauen er de største mottakerne av fryst torsk første halvår 2019.

- Den sterke veksten av fryst torsk til Storbritannia så langt i 2019 kommer fortrinnsvis på grunn av to ting: en sterk kamp om råstoffet, etter lavere kvoter og høyere prisvekst, og det faktum at britiske dagligvarekjeder ønsker å sikre seg nok råstoff på grunn av usikkerheten rundt Brexit.

Vi får også tilbakemeldinger fra britiske importører om at det er god etterspørsel etter torsk hos britiske forbrukere, sier Hans Frode Kielland Asmyhr, Sjømatrådets fiskeriutsending i Storbritannia.

 

Stabilt halvår for norsk klippfiskeksport 

Så langt i år er det eksportert 41 700 tonn klippfisk til en verdi av to milliarder kroner, som er en reduksjon i volum på to prosent. Verdien økte med 23 millioner kroner eller en prosent. Portugal, Brasil og Den dominikanske republikk var de viktigste markedene for klippfisk i første halvår.

- Det er spesielt klippfisk av sei som trekker opp verdien, med både økte volumer og priser. Den største veksten har vi sett til Brasil som kan forklares av tidlig påske og bedret markedsadgang.

I tillegg har det vært en betydelig verdivekst til Portugal, drevet av økte priser på klippfisk av torsk, sier analytiker Ingrid K. Pettersen i Sjømatrådet.