Nye, detaljerte kart gjør at fiskere kan se landskapet på havbunnen på en helt annen måte, skriver Havforskningsinstiuttet på sin nettside.

17 fiskefartøy godt i gang med å teste ut de spesielle kartene på sine kartplottere. De nye Mareano-kartene viser terrenget på havbunnen på en mer detaljert måte enn andre kart. Kartene hjelper fiskerne til å se bunnlandskapet med daler, sletter og fjellrygger. Samtidig viser de med høy oppløsning mulige korallforekomster og andre bunnforhold fiskerne kan ta hensyn til i sitt fiske.

 

Venter spent

– Nå venter vi i spenning på tilbakemelding fra fiskefartøyene som tester ut dette nye hjelpemiddelet, sier Frithjof Moy, forskningssjef ved Havforskningsinstituttet (HI).

Han er også leder for utøvende gruppe i Mareano-prosjektet, et kartleggingsprogram som utføres av HI, Kartverket og Norges geologiske undersøkelse (NGU).

 

Avanserte kart

Mareano gjør dybdekartleggingen med avanserte multistråleekkolodd, og disse dataene brukes til å lage terrengmodellene som viser detaljer på havbunnen. Men det er kun utenfor territorialgrensene det er lov å presentere de mest detaljerte.

– Forsvaret har gradert opplysninger om havbunnen utenfor Norge. Det gjør at vi må redusere kvaliteten på dataene som viser terrenget i kystnære områder, sier Hanne Hodnesdal fra Kartverket.

I tillegg til terrengmodellene lager Mareano-prosjektet bunntypekart, som viser hva bunnen består av. Opplysningene på disse kartene er ikke gradert.

– Bunntypekartene er basert på bunnreflektivitetsdata fra multistråleekkolodd, bunnprøver og observasjoner fra video, og gir like detaljert informasjon om havbunnens beskaffenhet både innenfor og utenfor territorialgrensen, sier Lilja R. Bjarnadóttir fra NGU.