Norges Fiskarlag har fått henvendelser fra både medlemmer og andre i næringen som har mottatt kravet om innbetaling. E-posten kommer tilsynelatende fra Fiskarlaget og  Fiskarlaget sin logo og oppsett er hentet fra nettsiden, skriver Fiskarlaget på sin nettside.

Svindelforsøket er lagt opp slik at betaleren skal lures til å gi fra seg personlig informasjon i form av kortnummer, utløpsdato og sikkerhetskode. 

Fiskarlaget er ikke kjent med hvor omfattende svindelforsøket er. 

Anmeldes

Rutinemessig vil Fiskarlaget anmelde svindelforsøket. Dette er også noe politiet og finansinstitusjonene generelt oppfordrer om – at alle slike typer svindelforsøk anmeldes.