- Lodda er en nøkkelart i Barentshavet. Vi trenger mer kunnskap. Derfor ønsker jeg å styrke loddetoktet, i tråd med næringens ønske, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i pressemeldingen.

Kan bruke 1,2 millioner

Norges Sildesalgslag søkte før helgen om å kunne bruke inndratte midler til en ekstra letebåt i årets loddetokt. Det er spesielle vilkår knyttet til bruk av inndratte midler. Nærings- og fiskeridepartementet må godkjenne at pengene kan brukes til et slikt formål.

Nærings- og fiskeridepartementet har innvilget søknaden, slik at Sildelaget kan bruke inntil 1,2 millioner kroner til å finansiere en ekstra båt.

Forskningstokt

Loddetoktet starter 28. februar. Det er Havforskningsinstituttet som er faglig ansvarlig for toktet.

Lodda er en viktig del av økosystemet. Mange andre arter har lodde på menyen. Den er viktig føde for blant annet torsken. Loddebestanden har variert over tid.

På grunn av lav bestand og loddas viktige rolle i økosystemet, ble det ikke åpnet for loddefiske i 2019.