Styre og administrasjon

Det er 12 tilsette i adminstrasjonen til Fiskebåt fordelt på hovudkontoret i Ålesund og dei regionale kontora i Tromsø og Bergen.

Kontaktionformasjon til adminstrasjon, styret og lokallag finn du her.

 

 

Les også;

Visjon og verdiar

Generelt om Fiskebåt

Fiskebåt sitt miljøengasjement

Presse

Årsrapportar frå Fiskebåt

Årsmøte samleside