- Det er selvsagt trist, men det er ikke forsvarlig å mobilisere til en nasjonal ryddedugnad når Norge og verden står midt oppi en så prekær situasjon, sier ryddegeneral Fanny Pindsle i Hold Norge Rent.

Strandryddeuka mobiliserer nærmere hundre tusen frivillige hvert år og er Norges største kollektive ryddedugnad. Fiskebåt har de siste årene, sammen med de andre sjømatorganisasjonene, samarbeidet med Hold Norge Rent om strandryddeuka, og vært medarrangør for en rekke arrangement i den forbindelse.

- I år er årets viktigste dugnad å gjøre det vi kan for å forhindre smittespredning. Derfor utsetter vi Strandryddeuka og anbefaler alle med å vente med å rydde inntil videre, meddeler Pindsle.

Hold Norge Rent håper det vil være mulig å gjennomføre dugnaden i september i forbindelse med den internasjonale strandryddedagen.

 

Viktig ryddedugnad

Strandryddeuka mobiliserer tusenvis av frivillige og hvert år rydder frivillige mange hundre tonn avfall. For å gjennomføre Strandryddeuka er partene avhengig av et nært samarbeid med avfallselskapene.

Beskjeden fra myndighetene er at samfunnskritiske tjenester skal prioriteres, og spesielt avfallsselskapene har begrenset kapasitet og skal ikke belastes med avfall fra ryddeaksjoner i nåværende situasjon. 

Med utgangspunkt i regjeringens restriksjoner og tiltak for å hindre spredning av koronaviruset, må planlagte ryddeaksjoner utsettes eller avlyses.

Se Hold Norge Rents nettsider for mer informasjon.