Til forskjell fra den minste flåten, lander stor kyst store deler av kvantumet etter april måned. Flåten under 11 meter landet det meste av torsken i mars og april og sånn sett utfyller flåtegruppene hverandre godt viser undersøkelsen.

Svein Roger Karlsen fra Skjærvøy i Nord Troms som driver kystfartøyet Arnøytind bekrefter dette.


- Vi leverer mye av fisken i Finnmark og det meste av dette er utenom hovedsesongen. Da leverer vi det meste lokalt på Skjærvøy, sier Karlsen.

Svein Roger Karlsen fra Skjervøy driver Arnøytind.

I 2019 landet Arnøytid til sammen 1400 tonn i disse områdene, der 1050 tonn av utenom hovedsesongen.

 

Grafen viser fordelingen mellom flåtegruppene gjennom året.

 

Seifiske med not

- Når det gjelder landinger av sei er flåten over 21 meter dominerende og dette har sammenheng med at det er blant de største fartøyene det fiskes mest sei med not. I perioden april til og med september landes det aller meste av seien, sier Tor Are Vaskinn som er avdelingsleder ved Fiskebåt Nord i Tromsø.

 

 

Slutt på torsk etter mai måned

For torskelandingene i Troms, er hovedregelen at fisket for hele kystflåten er over etter mai måned, mens Nordland er ferdig i april. Dette har sammenheng med gytevandringen til torsken. 

- Når torsken vandrer nordover følger flåten etter. Dette viser at de store kystfartøyene er særdeles viktige råstoffleverandører året gjennom i Finnmark, sier Vaskinn.