Omsetningen i Råfisklaget har økt fra 5.813 tonn reker til pilling i 2017 til 20.611 tonn i fjor. Verdien økte var fra beskjedne 133 millioner kroner i 2017 til hele 611 millioner kroner i 2018. I tillegg har det også vært en dobling i utenlandske landinger i Råfisklagets distrikt.

Møtet holdes forøvrig dagen før «Ombordfrystkonferansen» som holdes på Scandic Parken i Ålesund.

Møtet finner sted på Scandic Parken hotell i Ålesund og starter kl. 1130. Så langt er 23 personer påmeldt møtet. Medlemmer, industri, salgslag og Sjømatrådet deltar alle på møtet. Det er frem til tirsdag fortsatt åpent for medlemmer til å melde seg på.