Hvilke forskningsområder FHF prioriterer å legge ned innsats på er hvert år nedfelt i en
handlingsplan som offentliggjøres ved årets begynnelse. Prioriteringene gjøres av FHF med sterk involvering av næringsaktører representert fra hele verdikjeden. 110 personer fra næringen var i 2019 direkte involvert i disse prioriteringene gjennom FHFs styre, faggrupper og ressursgrupper.

For villfisk så har det i året som gikk vært fokus på automatisering både på sjø og landsida. På redskapssiden har det blitt jobbet med fangstbegrensing, redusert bifangst og mer miljøvennlige redskap.

Her kan du lese FHF sitt utdrag av det som det ble jobbet med i 2019.