Solveig Strand er dagleg leiar i Strand Fiskeriselskap som eig og driftar frysetrålaren Havbryn og ringnotsnurparen Fiskeskjer. Strand har lang fartstid som styremedlem i Fiskebåt.

Det var styret i Fiskebåt som konstituerte seg på styremøtet på Gardermoen.

- Eg takkar for tilliten og ser fram til innta ei ny rolle i styret til Fiskebåt, seier Strand.

Her finn du oversikt over alle styrerepresentantane i Fiskebåt.