Solveig Strand er dagleg leiar i Strand Fiskeriselskap som eig og driftar frysetrålaren Havbryn og ringnotsnurparen Fiskeskjer. Strand har lang fartstid som styremedlem i Fiskebåt, og tok over som nestleiar i mai 2019.

 

Her finn du oversikt over alle styrerepresentantane i Fiskebåt.