I år ble det blant annet innført en stengningsperiode når snøkrabbene har skallskifte. I tillegg ble det innført krav om røkting på tre uker, og maksimalt antall teiner.

- Vi skal følge utviklingen i dette fiskeriet tett fremover i dialog med næringen, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Totalkvoten for 2019 er på 4000 tonn. Den er på samme nivå som i 2018. 25 tonn settes av til forskning. I år gjennomførte Havforskningsinstituttet for første gang et eget snøkrabbetokt.