Stoppen i fisket kommer som en følge av skallskiftet og at en antar at perioden fra 10. juli og ut september er den viktigste tiden for skallskifte.

Snøkrabbekvoten er i år på 4 500 tonn, og i første halvår er det fisket knappe 3 000 tonn.

Markedet for snøkrabbe ser ut til å være godt til tross for koronapandemien og nedstengte restauranter. Dagligvarekjedene i blant annet i USA har økt omsetningen av skalldyr, og flere importører har hatt betydelig importvekst.

Markedet ser dermed ut til å holde stand, og dersom bestanden er i fortsatt vekst kan dette gi en positiv utvikling for flåten.