Det går fram av den årlige ringvirkningsanalysen som Sintef Ocean lager for lager på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering. Målet er å finne ut hva sjømatnæringen faktisk betyr for landet vårt, og rapporten slår fast at næringen blir stadig viktigere.

 

Her kan du lese hele Sintef-rapporten.

 

Vegar Johansen som er administrerende direktør i Sintef Ocean, sier til NRK at sjømatnæringen blir stadig viktigere for landet. 

- Næringen skaper arbeidsplasser, og er en av få eksportnæringer som er i voldsom vekst sier Johansen.

I rapporten kommer det fram at ringvirkningene av sjømatnæringen er enorme. 

 

Her kan du se hvor store ringvirkningene er.

 

Her kan du se betydningen sjømatnæringen har for andre næringer.

 

Av de 100 milliarder kronene ble i overkant av 60 milliarder skapt direkte innen fiskeri og havbruk. De resterende 40 milliardene innen næringsliv som er knyttet til hovednæringene.