Fiskebåt tok opp dette med departementet etter at det kom varsel om at restene av en fransk rakett kom til å falle ned i området sør for Bjørnøya. Dette skulle skje i en tid da rundt 30 fiskebåtar var i dette området.

 

Vellykket oppskyting

- Norske myndigheter fikk den 16. november, kl. 11:04 beskjed fra franske myndigheter om at oppskytingen hadde vært vellykket og passert området. Restriksjonene for kyst- og luftfart ble opphevet kort tid etterpå. Ettersom nedfallet fra raketten var på hele 1,3 tonn, var det nødvendig å stenge området for en kortere periode for å minimalisere risikoen for tap av liv eller materielle verdier, skriver Utenriksdepartementet i sitt svarbrev til Fiskebåt.

 

Satelitt

Raketten skulle plassere ut en satelitt i verdensrommet, og ifølge franske myndigheter var det nødvendig for raketten å passere området sør for Bjørnøya for at satellitten skulle nå sin planlagte bane.

- Slike oppskytinger er blitt forholdsvis vanlige hendelser internasjonalt, og nedfallet skjer utenfor territorialfarvann og nasjonalt luftrom. Det er ikke norske myndigheter som utsteder tillatelser for oppskytinger fra andre lands territorier. I dette tilfellet var det franske myndigheter i henhold til fransk romlov som gjorde det, skriver Utenriksdepartementet.

Nå vil likevel norske myndigheter se på hvordan varslinger kan gjøres enda mer presise framover.

 

Her kan du lese svarbrevet fra Utenriksdepartementet.

 

Les også:

Fiskebåt kritisk til rakett-nedfall ved Bjørnøya