Prosjektet er finansiert av FHF – Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering, og med som samarbeidspartnarar er Runde Miljøsenter, Fiskeridirektoratet, SINTEF og Universitetet i Bergen gjennom Offshore Wind Centre.

Forskarane skal mellom anna;

- Samanstille eksisterande kunnskap frå vitskapleg arbeid og rapportar på moglege effektar og konsekvensar som havvind har for fiskerinæringa.

- Innhente kunnskap frå fiskerinæringa relatert til potensielle effektar av havvind for næringa for dei spesifikke aktuelle områda.

- Etableringa av havvind i nært samarbeid med fiskerinæringa.

 

Her kan du lese meir om prosjektet.

 

12. mai var vindkraft til havs også tema i NRK-programmet Abels tårn - Gigantvindmøller og livet i havet... vet vi nok?