Fartøya har frist til 12 april med å svare på om dei takker ja til å delta i fisket i 2022. Dersom fartøya takker nei, eller Fiskeridirektoratet ikkje mottar ei tilbakemelding, vil tilbodet om å få delta i fisket gå til andre fartøy som er meldt på til fisket og som står på rulleringslisten, skriv Fiskeridirektoratet på si nettside.

Løyve om å delta i fisket etter makrellstørje med not har nå blitt sendt ut til følgande fartøy;

 

  1. Edna Synnøve
  2. Lise Beate
  3. Albacore
  4. Vestbris
  5. Hillersøy
  6. Spjæringen
  7. Bluefin
  8. Brennholm

 

Les også;

Intens jakt etter makrellstørje