Dybdekartlegging av området er allerede gjennomført. Nå skal forskerne undersøke geologi, dyreliv og miljøkjemi i områder foreslått for havvindutbygging utenfor Utsira. Toktet startet 14. oktober, og undersøkelsene i dette området skal pågå en ukes tid. I tillegg til videofilming av havbunnen og dyrene som lever der, skal det hentes opp prøver av bunnen.

I første omgang er det et område på rundt 2000 km2 som skal kartlegges.

 

Her kan du lese mer om kartleggingen.