En måte å gjøre unge kjent med sjømatnæringa er gjennom marin student-bootcamper. Sett Sjøbein skal på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet arrangere tre bootcamper i ulike landsdeler i 2018, hvor den neste skal holdes i Sogn og Fjordane fra 13.-19. september. Studenter fra alle studieretninger på masternivå fra alle høyskoler og universitet i hele landet har kunnet søke om å delta.

– Vi har valgt ut tjue topp motiverte studenter som får bli med denne gangen. Vi tar dem med for å møte sjømatnæringen, hvor studentene får innsikt i hvilke muligheter de har til å finne spennende jobber, selv om de fleste av de ikke har studert tradisjonelle marine fag, sier leder i Sett Sjøbein, Janita Arhaug.

Vinner kåres av fiskeriministeren

Etter to dager med bedriftsbesøk og presentasjoner studentene satt sammen i fem tverrfaglige grupper som skal konkurrere om å finne den beste innovative løsningen på en viktig utfordring for næringen. Løsningsforslagene skal leveres innen 48 timer.

Studentene får også veiledning av folk fra næringen, og et islandsk selskap som heter Icelandic Startups, som er ekspert i å trene opp gründerbedrifter.

Gruppene skal presentere sine løsningsforslag ved å levere en forretningsrapport, og presentere for en fagjury. Studentene skal igjen i ilden og presentere sine løsningsforslag på en fiskeri- og havbrukskonferanse i regi av Måløy Vekst 18. september, og der skal fiskeriminister Harald Tom Nesvik kåre vinneren.

-Jeg håper og tror at bootcampen kan være med på å styrke rekrutteringen til sjømatnæringen, for vi trenger flere flinke folk. Samtidig er det viktig at næringen lytter til de unge, og jeg håper mange bedrifter har mulighet til å delta på konferansen i Måløy, sier Nesvik.

Synliggjøring

SETT SJØBEIN er et nasjonalt samarbeidsprosjekt for å synliggjøre muligheter i sjømatnæringen, innenfor havbruk, fiskeri og sjømatforedling – og alle ledd i disse næringene, overfor ungdom. Ulike rekrutterings- og kompetansetiltak gjennomføres i henhold til årlige føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Det er to ansatte i Sett Sjøbein, og prosjektet administreres av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) som sammen med NFD finansierer prosjektet.