Her kan du lese hele markedsmeldingen fra Norges sjømatråd.

 

Fakta om norsk sjømateksport

Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet

  • Laks er den viktigste arten, og står for om lag 67 prosent av eksportverdien. Også torsk (10 prosent) og makrell (4 prosent) er viktige arter.
  • EU er vårt desidert viktigste marked og EØS avtalen er derfor den viktigste avtalen for norske sjømateksportører.
  • Frankrike er landet som konsumerer mest norsk sjømat, til en verdi av over 7 milliarder kroner i 2019. Også Storbritannia, Spania og Italia er blant våre ti viktigste markeder.  
  • Utenfor EU er USA det landet som importerer mest norsk sjømat. Eksporten til USA har vært på 6,7 milliarder kroner i 2019.
  • Enkelte land har stor import av norsk sjømat, men sjømaten konsumeres likevel ikke der. Polen, Danmark og Nederland er eksempler på slike land.
  • Kina er det største vekstmarkedet for norsk sjømat. Det ble eksportert norsk sjømat til Kina for 5,2 milliarder kroner i 2019, opp 40 prosent fra 2018.