Spørsmålet var rettet mot statsråden som i sitt innlegg var innom at regjeringen vil legge til rette for en satsing på på den landbaserte fiskeindustrien.

- Ja, arbeidsplasser på sjøen har like stor verdi. Det skulle bare mangle. Vi skal ha et større industrielt fokus i fiskeindustrien, men det betyr ikke at det ene skal gå ut over det andre, sa Skjæran.

 

Vindkraft

Skjæran fikk også spørsmål om regjeringen sin satsing på vindkraft. Blant andre Fiskebåt-medlem Geir Lundberg reiste spørsmål rundt avfallshåndteringen i forbindelse med vindkraftutbygginger.

- Det er flere eksempler på at turbinbladene avgir mikroplast, og det er eksempler på at ødelagte turbiner er gravd ned i jorda. Hva vil regjeringen gjøre med det, spurte Lundberg.

Skjæran repliserte med at avfallsproblemene skal tas på største alvor.

- Tidligere var det vanlig langs kysten at avfall som vaskemaskiner, kjøleskap osv. ble kastet på sjøen. Heldigvis har vi kommet lenger nå, slik at god avfallshåndtering vil være en vesentlig del når selskaper får konsesjoner, sa statsråden.

 

Årsmøtet til Norges Sildesalgslag streames og kan følges her (dag 1).

Årsmøtet til Norges Sildesalgslag streames og kan følges her (dag 2).