Ifølge Sildesalgslaget har fisket har foregått på forskjellige områder. I starten av uken var det innmeldinger fra Klondyke. Så trakk hovedflåten seg lenger sør i området rundt Vestbanken, og noen få på Inner Shoal. I helgen har fisket foregått lenger nord igjen på både Klondyke og Austbanken, skriver Sildesalgslaget på sin nettside.

 

Nordsjøsild

Mange båter er kommet ut på nordsjøsilda og totalt er det notert 5 100 tonn i journalen sist uke. Dette er et beskjedent kvantum tatt i betraktning innsatsen i fisket. Ukeskvantumet er fordelt på 34 fangster noe som gir en snittfangst på beskjedne 150 tonn. Største enkeltfangst er «Røttingøy» med 320 tonn.

Fiskerne melder om dårlig samling på silda med få skikkelige «dotter» å kaste på. I starten av uken og på lørdag var det nordavind på feltene, og normalt hemmer dette sildefiske. På søndag da sommeren slo skikkelig til med blankestille og sol steg forventningene, men dette hjalp heller ikke på for å samle silda.

 

Flere steder

Fisket har foregått over tre hovedområder i norsk sone fra Oseberg i nord og videre sørover i området rundt Heimdal, til vest av Koralbanken som sørligste område. I EU sonen er det tatt et par fangster vest av Frigg-feltet.

Fullstendig ukesrapport fra Sildesalgslaget finn du er her.