Geir Inge Sivertsen tar over etter at Harald Tom Nesvik (Frp) forlot regjeringen.

– Sjømatnæringen er viktig for Norge fordi den skaper aktivitet og arbeidsplasser i hele landet. I tillegg er den en av de næringene med størst vekstpotensial. Vi skal fortsatt være en verdensledende leverandør av sjømat, og vi vil legge til rette for bærekraftig forvaltning, sier fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen i en pressemeldig fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Geir Inge Sivertsen har vært statssekretær siden 1. november 2019. Da kom han fra vervet som ordfører i Lenvik kommune. Før han ble ordfører i 2011, var Sivertsen direktør i Nor-Team Entreprenørforretning. Han var varamedlem til Stortinget fra 2005-2009 og har en sivilingeniørtittel fra Norges Tekniske Høgskole (NTNU) i Trondheim.

Audun Maråk i Fiskebåt viser også til at Sivertsen har praktisk erfaring å komme med.

- Jeg vet også at han selv har erfaring som fisker fra ungdomstiden, så den erfaringen kan komme godt med i den nye posisjonen, sier Maråk.