Fiskebåt har mottatt flere meldinger fra våre medlemmer om seismikkskytingen. Fiskebåt har derfor tatt kontakt med selskapet som er ansvarlig for operasjonen, og Fiskeridirektoratet som vil følge opp saken.

Knut E.  Agersborg i TGS Nopec Geohysical Company ASA, skriver i en e-post til Fiskebåt at det alltid er beklagelig når det oppstår sameksistens utfordringer, og at de tar en hver utfordring på alvor.

I går var det en flåte på omlag 50 makrellfartøy som måtte forlate området fordi det ble umulig å drive makrellfiske som følge av seismikkskytingen.

 

Bildet viser den aktuelle situasjonen onsdag formidag.

 

For tiden er det en stor norsk fiskeflåte som fisker makrell i Nordsjøen og Norskehavet. Flåten har ikke anledning til å fiske i andre lands farvann, og er helt avhengig av å fiske tildelt kvote tidlig høst i norsk økonomisk sone før makrellen vandrer inn i britisk sone. 

 

Les også;

Stor spreiing av både makrell og fartøy