Det er med bakgrunn i henvendelse fra Fiskarlaget og Fiskebåt at Fiskeridirektoratet har bedt russiske fiskerimyndigheter om en avklaring av spørsmålet om hvilke dokumenter som skal være tilgjengelige om bord i norske fiskefartøy ved fiske i russisk økonomisk sone (RØS). 

Fiskeridirektoratet har nå mottatt en oversikt over dokumenter som i henhold til det russiske regelverket skal være om bord i fartøyene. (Se vedlegg under).

Fiskeridirektoratet opplyser at listen det vises til i pkt. 1 i oversikten er den bekreftelsen som mottas fra Fiskeribyrået i Murmansk om at fartøyet er innvilget lisens for fiske i russisk sone. Denne bekreftelsen/listen blir rutinemessig sendt fra Fiskeridirektoratet til det enkelte fartøy/rederi og skal alltid finnes om bord.   

Informasjonen vedlagt er basert på de gjeldende krav/vilkår for fiske i RØS og vi gjør oppmerksom på at endringer kan forekomme.

Her kan du lese dokumentet.