Militærøvelsen med navnet «Vostok 2018», skal være den største russiske militærøvelsen på flere tiår, og omfatter både sjø-, luft og landstyrker. Øvelsen foregår primært i de sørøstlige delene av Russland på grensen mot Kina.

 

Lite informasjon

Øvelsen går fra 11. og 15. september, og norske myndigheter har fått lite informasjon, og vet derfor heller ikke om øvelsen kommer til å få følger for norske fiskebåter som er i russisk sone. Per nå er det seks norske båter som fisker i russisk sone i Barentshavet.

- Vi har vært i kontakt med norske myndigheter for å få avklart om det er planlagt noen fareområder i Barentshavet i forbindelse med øvelsen. Det viser seg å være vanskelig å få informasjon om dette, og vi er derfor henvist til å følge med i de offisielle russiske kanalene for varsling til sjøfarende, sier Sturla Roald, juridisk rådgiver i Fiskebåt.

 

Aktuelle nettsider

Meldinger til sjøfarende i russiske farvann publiseres blant annet her

En annen nettside som publiserer informasjon om aktuelle fareområder finner du her.

Så langt er det etablert et fareområde vest av Novaya Zemlya som følge av militære operasjoner. Det er uklart om dette har skjedd i tilknytning til øvelsen.

- Vi anbefaler at alle fartøy som befinner seg i eller planlegger å seile inn i Russisk økonomisk sone (RØS), følger med på nevnte nettsider i tiden som kommer. Dersom noen har mer informasjon om øvelsen hører vi gjerne fra dere slik at vi kan bringe informasjonen videre, sier Roald.