Faremeldingen gjelder fra kl. 07.00 – 13.00 i perioden 16. – 19. februar. Koordinater for området er publisert på Fiskinfo.

Det varslede fareområdet for oppskyting av raketter strekker seg langt inn i norsk økonomisk sone. Det pågår utstrakt fiskeriaktivitet i dette området. Selv om det er stengt kun i deler av døgnet vil området i praksis være stengt for fiske i hele perioden.

- Fiskebåt mener det er totalt uholdbart at andre lands myndigheter fritt skal kunne beslaglegge store områder innenfor den økonomiske sonen på kort varsel, uten noen form for konsultasjon eller hensyntagen til kyststatens fiskeriinteresser. Dette innebærer etter vårt syn en fullstendig tilsidesettelse av Norges rettigheter som kyststat som ikke kan aksepteres, sier avdelingsleder Sturla Roald i Fiskebåt.

 

Sturla Roald, avdelingsleder i Fiskebåt. Foto: CF Wesenberg.

 

Fiskebåt har også tidligere tatt opp dette med norske myndigheter, så sent som i et brev den 6. oktober 2021. Dette brevet er ikke besvart.

Les også;

Stadig flere russiske militærøvelser

 

- Fiskebåt ber nå norske myndigheter snarlig ta kontakt med russiske myndigheter med sikte på å få opphevet den delen av fareområdet som strekker seg inn i norsk økonomisk sone. Om dette ikke lar seg gjøre må det være mulig å innskrenke fareområdet i tid, for på den måten redusere ulempene for fiskerinæringen mest mulig, sier Roald.

Han viser til at det må komme en snarlig tilbakemelding for hvordan norske fartøy som oppholder seg i den delen av fareområdet som er i norsk økonomisk sone skal forholde seg dersom fareområdet opprettholdes.

 

Her kan du lese det siste brevet som Fiskebåt har send til Utenriksdepartementet