Miljømyndighetene gjør også for lite for å sikre bedre miljørisiko- og beredskapsanalyser gjennom samarbeid med næringen, skriver Riksrevisjonen i rapporten.

 

Mangelfull diaolog

I rapporten blir det også vist til at Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet, ikke har god nok faglig dialog. Og videre at Klima- og miljødepartementet gjør for lite for å sikre et bedre grunnlag for å vurdere risikoreduserende tiltak. Det blir blant annet vist til at det ikke skal være utslipp av miljøskadelige kjemikalier fra petroleumsvirksomheten, men at det har vært flere store utslipp av kjemikalier i Barentshavet.

Ifølge Riksrevisjonen viser dette at det er svakheter ved miljørisikoanalysene og beredskapsanalysene som legges til grunn.

 

Anbefalinger

Riksrevisjonen kommer også med en rekke anbefalinger i rapporten. Ifølge Riksrevisjonen bør Olje- og energidepartementet være mer åpne om hvordan høringsinnspillene til forslag til utlysninger av utvinningstillatelser blir vurdert og håndtert, og videre ha en bedre faglig dialog med Klima- og miljødepartementet om vilkår i utvinningstillatelser hvor det er særskilte utfordringer.

Her kan du lese hele rapporten fra Riksrevisjonen.